KONSTITUTIVNA SEJA ŽENSKE ZVEZE – POROČILO

Ženska zveza NSi je imela po letošnjem digitalnem kongresu, na katerem sta bila izvoljena upravni in nadzorni odbor, 30. novembra tudi že konstitutivno sejo na daljavo.

Potrjene so bile članice upravnega odbora: Orjana Curk, Nives Čonč, Irena Dolenc, Mojca Erjavec, Petra Kos, Marija Lavtar, Mojca Sojar in Mojca Stoschitzky.

Potrjene so bile tudi članice nadzornega odbora: Ljudmila Čibej Boltar, Simona Kosi in Ivanka Učakar. Predsednica je postala Ivanka Učakar.

Izvoljena je bila nova tajnica Ženske zveze – Mojca Sojar, za njeno namestnico pa Maja Šturbej.

Izvoljene so bile tri predstavnice za Svet stranke: Orjana Curk, Karolina Korenčan, in Mojca Stoschitzky. Njihove namestnice so Petra Kos, Nives Čonč in Marija Lavtar.

Predstavnica Ženske zveze v Izvršilnem odboru stranke je predsednica Ženske zveze, njena namestnica je Irena Dolenc.

Prisotne članice UO ŽZ so potrdile tudi zapisnik nedavnega kongresa.

Veliko časa so namenile pogovoru o dejavnostih Ženske zveze v prihodnjem mandatu. Želijo si povezovanja s članicami iz tujine, predvsem bližnjih držav. Izdajati želijo spletni časopis, predvsem pa obiskovati regijske odbore in s tem utrjevati delo in prizadevanja vodstev regijskih odborov. Seveda pa ostaja želja, da se čimprej srečajo v živo, saj tako pogovor lažje steče in se mnenja hitreje izmenjujejo – vse v dobrobit žensk, članic in simpatizerk stranke NSi.

V decembru bo sklicana že 1. redna seja UO in NO Ženske zveze, na katero bodo vabljene regijske predsednice ŽZ, regijske predsednice odborov NSi in funkcionarke NSi.