ZELENA ZVEZA NSi: VAROVANJE OKOLJA MORA OSTATI PRIORITETA

Objavljamo stališče Zelene zveze NSi, ob obravnavi predlogov zakonov o varstvu okolja in noveliranega zakona o kmetijstvu.

Zelena zveza NSi se aktivno vključuje k oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) s temeljnim ciljem ohranjanja okolja vsaj v takšni obliki kot je v obstoječem stanju ter preprečevanja poslabšanja.

V Novi Sloveniji smo velik poudarek namenili ureditvi sistema ravnanja z odpadki (kavcijski sistem za embalažo, sežig) ter zmanjšanju birokratskih ovir pri pridobivanju upravnih aktov. Predvsem smo se naslonili na trenutno stanje poteka upravnih okoljevarstvenih postopkov, ki so podlaga za obratovanje naprav, ki povzročajo emisije v okolje (postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj).

 

ZELENA ZVEZA NSi: OHRANJANJE OKOLJA NAJ BO NA PRVEM MESTU

Zelena zveza NSi se aktivno vključuje k oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) s temeljnim ciljem ohranjanja okolja vsaj v takšni obliki kot je v obstoječem stanju ter preprečevanja poslabšanja.

V Novi Sloveniji smo velik poudarek namenili ureditvi sistema ravnanja z odpadki (kavcijski sistem za embalažo, sežig) ter zmanjšanju birokratskih ovir pri pridobivanju upravnih aktov. Predvsem smo se naslonili na trenutno stanje poteka upravnih okoljevarstvenih postopkov, ki so podlaga za obratovanje naprav, ki povzročajo emisije v okolje (postopki pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj).