OBMOČNA ODBORA

Območni odbor Argentina in Južna Amerika

Gregor Pavel Mihael VERBIC

predsednik

Območni odbor Nemčija

Rudolf Zdovc

predsednik