MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DENARNA POMOČ PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM

V #PKP7 smo zagotovili pomoč prostovoljnim gasilskim društvom (vseh 1301) zaradi izpada dohodkov iz naslova redne dejavnosti zaradi epidemije:

-za PGD 1. kategorije 2.000 evrov,

-za PGD 2. kategorije 3.000 evrov,

-za PGD 3. kategorije 3.500 evrov,

-za PGD 4. kategorije 4.000 evrov,

-za PGD 5. kategorije 4.500 evrov,

+osrednje enote prejmejo dodatnih 1.000 evrov.

S soglasno potrjenim Zakonom o finančni razbremenitvi ob­čin odpravljamo neurejenost področja gasilskih zavarovanj in uvajamo standardizirana gasilska zavarovanja. S tem razbremenjujemo lokalne skupnosti, tako da gasilskih zavarovanj ne bodo več krile občine iz svojih proračunov, temveč Republika Slove­nija. Več denarja za razvoj na­menjamo tja, kjer je najbolj potreben – v lokalnih skupnostih.