NADZORNI ODBOR

Silvo Sok

predsednik nadzornega odbora

Maja Šturbej

namestnica predsednika nadzornega odbora

Matej Slapar

član nadzornega odbora

mag. Franc Capuder

član nadzornega odbora

Irena Švab Kavčič

članica nadzornega odbora