MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

ZAGOTOVITEV PRIMERNE OPREME ZA SLOVENSKO VOJSKO

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko vsebuje nujne ukrepe, s katerimi je ministrstvo za obrambo prekinilo obstoječe večletno protiustavno stanje, v katerem Slovenska vojska po domačih in mednarodnih strokovnih ocenah ni bila sposobna zagotavljati obrambe Republike Slovenije na njenem teritoriju.

Naš cilj je transparenten nakup ključne opreme za Slovensko vojsko, brez posrednikov in z zagotovitvijo celovite storitve (usposabljanja, zagotavljanje rezervnih delov, vzdrževanje v celotnem času uporabe), in sicer v najkrajšem mogočem času, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi.