MINISTRSTVO ZA DELO

GRADNJA DOMOV ZA STAREJŠE

Ministrstvo je namestitvam starejših namenilo petkrat več sredstev kot v času katere koli vlade od leta 2008 naprej. Pospešili so gradnjo domov za starejše v Vrtojbi, v občini Kozje in drugje, temu področju v naslednjih letih pa bo skupno namenjenih več kot 50 milijonov evrov ter še dodatna sredstva iz EU skladov.