MINISTRSTVO ZA DELO

ŠTEVILNI ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATKI ZA RANLJIVE SKUPINE

  • Enkratni solidarnostni dodatek so prejeli brezposelni, ki so delo izgubili po 12. marcu 2020 (in so na dan uveljavitve zakona še vedno brezposelni) v višini 150 evrov.
  • Enkratni solidarnostni dodatek so prejeli prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, in so na začasnem čakanju na delo.
  • Enkratni solidarnostni dodatek so prejeli vojni veterani in vojne invalidi in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, v višini 150 evrov.
  • Do dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke zaposlenega za ure dela v nevarnih pogojih so upravičene osebe, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca in osebe, vključene v javna dela.
  • Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov. Ukrep velja v času epidemije.
  • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke je prejel eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Dodatek je bil izplačan do 31. januarja 2021. Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
  • Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov.
  • Upokojenci s pokojninami do 714 evrov so prejeli dodatek:

Pokojnina do 510 evrov: 300 EUR

Pokojnina med 510,01 in 612 evri: 230 EUR

Pokojnina med 612,01 in 714 evri: 130 EUR