MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

POSODOBITVE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE

Na ministrstvu smo pripravili vizijo razvoja slovenskega železniškega omrežja 2050+. Imamo vizijo, ki bo v prihodnjih letih omogočila preboj na področju železniške infrastrukture. V uvidu za dosego cilja pa se že pospešeno izvajajo aktivnosti za umestitev hitre železniške povezave na relaciji Maribor-Ljubljana in Ljubljana-Divača. Letos bomo začeli izdelovati strokovne podlage, na podlagi katerih bo podana pobuda za umeščanje v prostor. Cilj je, da bo potovalni čas na relaciji LJ-MB 55 minut, kar predstavlja konkurenčni čas vožnji z avtomobilom.