ODDAJA SOGLASJA ZA DELO V VOLILNEM ODBORU

Soglasje PRS 2022

"*" indicates required fields

Volitve v Državni zbor RS bodo v nedeljo, 24. aprila 2022.
Ime in priimek*
DD dot MM dot YYYY
spol*
s stalnim prebivališčem:
Address*
DD dot MM dot YYYY
Soglasje 1*
Soglasje 1
Če želite, nam lahko sporočite katero od funkcij v volilnem odboru bi bili pripravljeni opravljati (končno odločitev o tem bo sprejela Okrajna volilna komisija):
Untitled

Soglašam z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na volitvah v Državni zbor RS, ki bodo v nedeljo, 24. aprila 2022.
Nastopil bom kot kandidat predlagatelja: Nova Slovenija - krščanski demokrati, Dvorakova ulica 11a, 1000 Ljubljana.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Okrajna volilna komisija se obvezuje, da bo navedene osebne podatke uporabljala izključno v namene, določene s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje državnih organov in varovanje osebnih podatkov.