MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

ZAČETEK GRADNJE TRETJE RAZVOJNE OSI

Tretja razvojna os bo izboljšala povezljivost, dostopnost, konkurenčnost, okrepila privlačnost delovnih mest ter bistveno pripomogla k celovitemu nadaljnjemu razvoju regij kot tudi Slovenije.