RAZSODIŠČE

dr. Marija Rogar

predsednica razsodišča

Peter Kolenc

član razsodišča

Ivanka Učakar

članica razsodišča

Franci Avbelj

član razsodišča

Miha Rus

član razsodišča