RAZSODIŠČE

Ignac Polajnar

predsednik razsodišča

Silvo Sok

član razsodišča

mag. Zdravko Luketič

član razsodišča

Peregrin Stegnar

član razsodišča

Marjeta Humar

članica razsodišča