Prosimo vas, da vnesete podatke vašega predstavnika na 14. kongresu NSi, ki bo v soboto, 21. novembra 2020. Kongresna gradiva bodo predstavniki prejeli po elektronski pošti.

Po statutu je predstavnik predsednik občinskega odbora oz. v njegovi odsotnosti pooblaščeni predstavnik. V kolikor je predsednik predstavnik na kongresu že po kakšni drugi funkciji, izberite predstavnika občinskega odbora izmed vašega članstva.

  1. PREDSTAVNIK

  2. PREDSTAVNIK

  3. PREDSTAVNIK

  4. PREDSTAVNIK

  5. PREDSTAVNIK

  6. PREDSTAVNIK

  PODATKE VNESEL

  Kongres bo izveden v skladu z vsemi varnostnimi priporočili NIJZ. Prosimo, da se kongresa udeležijo zgolj zdrave osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso kazale nobenih znakov morebitne okužbe s Covid-19. Udeleženci dogodka in organizatorji bodo ves čas trajanja dogodka vzdrževali priporočeno varnostno razdaljo ter skrbeli za higieno rok in razkuževanje prostorov. Vhod in izhod v dvorani bosta ločena. V prostoru so zagotovljene varnostne označbe za vzdrževanje varnostne razdalje. V dvorani bo zagotovljen sedežni red pri čemer bo medosebna razdalja sedežev 1,5 metra. Ves čas kongresa je potrebno nositi zaščitno masko.