Prosimo vas, da vnesete podatke vašega predstavnika na 15. kongresu NSi, ki bo v soboto, 27. novembra 2021 v Rogatcu. Kongresna gradiva bodo predstavniki prejeli po elektronski pošti.

Po statutu je predstavnik predsednik občinskega odbora oz. v njegovi odsotnosti pooblaščeni predstavnik. V kolikor je predsednik predstavnik na kongresu že po kakšni drugi funkciji, izberite predstavnika občinskega odbora izmed vašega članstva.

  1. PREDSTAVNIK

  2. PREDSTAVNIK

  3. PREDSTAVNIK

  4. PREDSTAVNIK

  5. PREDSTAVNIK

  6. PREDSTAVNIK

  PODATKE VNESEL

  Kongres bo izveden pod pogoji PCT in v skladu z vsemi varnostnimi priporočili NIJZ. Prosimo, da se kongresa udeležijo zgolj zdrave osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso kazale nobenih znakov morebitne okužbe s COVID-19. Udeleženci dogodka in organizatorji bodo ves čas trajanja dogodka vzdrževali priporočeno varnostno razdaljo ter skrbeli za higieno rok in razkuževanje prostorov. Vhod in izhod v dvorani bosta ločena. V dvorani bo zagotovljen sedežni red pri čemer bo medosebna razdalja sedežev 1,5 metra. Ves čas kongresa je potrebno nositi zaščitno masko.