ZVEZA SENIORJEV

Zveza seniorjev Nove Slovenije – krščanskih demokratov je bila ustanovljena 20. avgusta 2004 z namenom:

(1.) sodelovati z organi NSi pri oblikovanju stališč in predlogov NSi, ki zadevajo pravice, obveznosti in položaj starejših;

(2.) izboljšati materialni in družbeni položaj starejših;

(3.) izboljšati možnost starejših za sodelovanje v kulturnem, gospodarskem, političnem in družabnem življenju;

(4.) preprečevati nasilje nad starejšimi, ter zmanjšati diskriminacijo starejših v družbi.

Člani Zveze seniorjev NSi so lahko vsi člani NSi, ki to svojo željo izrazijo pismeno s prijavnico in so starejši od 55 let. Občani starejši od 60 let, ki niso člani NSi, pa lahko postanejo s pismeno prijavnico simpatizerji Zveze seniorjev NSi.

Predsednik Zveze seniorjev Nove Slovenije je mag. Zdravko Luketič.

Kontaktni podatki:

Zveza seniorjev NSi
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Telefon: 01/241 66 50
Fax: 01/241 66 70

Zveza seniorjev je polnopravna članica Eropske zveze seniorjev ESU.

mag. Zdravko Luketič

predsednik Zveze Seniorjev NSi

Ernest margon

podpredsednik Zveze seniorjev NSi

Ivanka Učakar

podpredsednica Zveze Seniorjev NSi

V kolikor želite delovati v Zvezi seniorjev oziroma biti obveščenih o njihovih aktivnostih, nam prosimo sporočite vaše kontaktne podatke.

  SENIORSKA ZVEZA NSI ODLOČNO PROTI NOVELI ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

  06.07.2023

  Seniorska zveza NSi  je sporočila, da nasprotuje sprejemu novele zakona o dolgotrajni oskrbi  in sicer tako predlagani vsebini kot načinu sprejemanja. Ob tem poudarja, da je nujni postopek in kratek čas javne razprave o noveli nesprejemljiv.

  Opozarja tudi, da je koncept financiranja nepregleden, nedodelan in ni vzdržen, saj dodatno obremenjuje plače zaposlenih in pokojnine ter s tem zmanjšuje že tako nizke neto prejemke upokojencev in nekaterih zaposlenih.

  V predlagani rešitvi niso ločeni stroški namestitve od stroškov nege in stroškov zdravstvene oskrbe, ki jo starejši potrebujejo tako doma kot v domovih za ostarele (DSO).

  Zelo pomembno je izpostaviti, da s predlaganimi rešitvami storitve dolgotrajne oskrbe ne bodo dostopne vsem, ki to oskrbo potrebujejo.

  Enotne vstopne točke za oceno dodelitve pomoči bodo zaradi novih zaposlitev in prilagoditve organizacije dela zahtevale dodatna finančna sredstva. Ta bi morali raje nameniti za oskrbo in nego starejših. Predlagana rešitev bo samo povečala že tako velik administrativni aparat javne uprave, obenem pa nikakor ne zagotavlja učinkovite podpore starejšim.

  Predlagana novela tudi ne rešuje kadrovske problematike v domovih za ostarele (DSO) in na področju pomoči na domu.

  Zaradi navedenega Zveza seniorjev NSi protestira zaradi načina sprejemanja in še zlasti neprimernih rešitev v predlagani noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi.

  Ob tem pa še opozarja, da s trenutno ureditvijo financiranja, kjer vlada ne zagotavlja pokritja vseh stroškov nad višino zamrznjene cene, domove za ostarele peha v izgube in odločilno prispeva k sesutju sistema dolgotrajne oskrbe.