POSLANSKA SKUPINA

Jožef Horvat

vodja poslanske skupine,
član kolegija predsednika Državnega zbora,
član Mandatno–volilne komisije,
član Odbora za finance,
član Odbora za zunanjo politiko,
član Ustavne komisije,
namestnik člana Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB.

Aleksander Reberšek

namestnik vodje poslanske skupine,
predsednik Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB,
član Komisije za nadzor javnih financ,
član Komisije za poslovnik,
član Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanije SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018.

Blaž Pavlin

poslanec,
predsednik Odbora za pravosodje,
član Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb,
član Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,
član Odbora za zunanjo politiko,
namestnik člana Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanije SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018.

Iva Dimic

poslanka,
predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino,
članica komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
članica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
članica Odbora za zdravstvo,
nadomestna članica Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.

Tadeja Šuštar

poslanka,
podpredsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
podpredsednica Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi,
članica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
članica Odbora za kulturo,
članica Komisije za narodni skupnosti.

Mihael PREVC

poslanec,
podpredsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
član Odbora za gospodarstvo,
član Ustavne komisije,
namestnik člana Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi.

Andrej ČERNIGOJ

poslanec,
podpredsednik Odbora za obrambo,
član Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti,
član Odbora za gospodarstvo,
član Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,
član Odbora za zadeve Evropske unije,
namestnik člana Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.