POSLANSKA SKUPINA

Jožef Horvat

vodja poslanske skupine,

član Mandatno–volilne komisije,
član Odbora za finance,
član Odbora za zunanjo politiko.

Aleksander Reberšek

namestnik vodje poslanske skupine,
član Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
član Komisije za nadzor javnih financ,
član Odbora za gospodarstvo.

Blaž Pavlin

poslanec,
predsednik Odbora za pravosodje,
član Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,
član Odbora za zadeve EU,
član Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti,
član Komisije za poslovnik.

Iva Dimic

poslanka,
predsednica komisije za Slovence po svetu,
članica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
članica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
članica Odbora za zdravstvo,
članica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Tadeja Šuštar

poslanka,
članica Odbora za kulturo,
članica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino,
članica Komisije za narodne skupnosti.

Mihael PREVC

poslanec,