GOSPODARSKI KLUB

Gospodarski klub Nove Slovenije – krščanskih demokratov je bil ustanovljen 10. marca 2011 in povezuje člane z namenom sodelovanja in soodločanja pri oblikovanju gospodarske politike, ki temelji na vrednotah socialno tržnega gospodarstva. Dobro, zdravo gospodarstvo je temelj zdrave družbe, ki lahko omogoča razvoj posameznim osebam, njihovi ustvarjalnosti, obenem pa omogoča tudi primerno materialno bazo vsej družbeni nadstavbi.

Cilj delovanja Gospodarskega kluba NSi je kritično in ustvarjalno spremljati gospodarsko politiko, oblikovati predloge, prinašati nova spoznanja in spodbuditi možnosti gospodarskega razvoja. V gospodarsko prakso želimo prinašati podjetnost, inovativnost, odgovornost, poštenost in etičnost.

Poslanstvo Gospodarskega kluba NSi je v prvi vrsti usmerjeno k malim in srednjim podjetjem, ki naj bi bila v največji meri zaslužna za gospodarski razvoj in napredek v naši državi. Seveda s tem ne odrekamo pomembnosti slovenskim velikim podjetjem, ki so že uspešno zastopana v svetu, ter tako utirajo pot tudi ostalim. Gospodarsko in družbeno okolje je za vse gospodarske subjekte izredno pomembno, saj neposredno vpliva na njihovo delovanje in uspeh. Gospodarski klub želi s svojim delovanjem vplivati na izboljšanje tega okolja, da bi vzpodbudili in sprostili podjetniško iniciativo in gospodarsko rast.

V  Gospodarskem klubu NSi želimo združevati vse podjetnike, gospodarstvenike, ekonomiste, lastnike in menedžerje ter vse, ki čutijo odgovornost do tega pomembnega področja. Skupaj želimo vplivati na zakonodajne postopke, aktivno odpirati in sodelovati v javnih strokovnih razpravah, pripravljati strokovne podlage in mnenja, ki celovito vplivajo na gospodarsko in podjetniško okolje. Neposredno in s predstavniki NSi-ja v predstavniških organih in drugje, skušamo uveljavljati naša stališča.

Predsednik Gospodarskega kluba je Peter Žmak.

Kontaktni podatki:

Gospodarski klub pri Novi Sloveniji
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

Telefon: 01/2416650
Fax: 01/2416670
E-naslov: gospodarski.klub@nsi.si

Peter Žmak

predsednik Gospodarskega kluba NSi

Nataša Hudelja

podpredsednica Gospodarskega kluba NSi

Andrej Janša

podpredsednik Gospodarskega kluba NSi

V kolikor želite delovati v Gospodarskem klubu oziroma biti obveščeni o njihovih aktivnostih, nam prosimo sporočite vaše kontaktne podatke.