MINISTRSTVO ZA DELO

BREZPLAČNO SOBIVANJE STARŠEV S HOSPITALIZIRANIMI OTROCI

Z novim zakonom o odpravljanju posledic epidemije se ureja področje bivanja staršev z otrokom v času hospitalizacije. V času bivanja v bolnišnici, lahko eden od staršev oziroma skrbnikov prejme nadomestilo plače za to obdobje. Z otrokom lahko brezplačno sobivajo do 15. leta starosti, z otroki s posebnimi potrebami do 18. leta. Enako velja tudi s polnoletnimi osebami s telesno ali duševno motnjo. Ukrep velja do konca leta.