Predčasno glasovanje, OMNIA in glasovanje na domu

Spodaj vam predstavljamo več možnosti in načinov, kako oddati glas za Novo Slovenijo v primeru, če na dan volitev iz različnih razlogov ne boste mogli obiskati volišča.

Na dan volitev bom morda odsoten (PREDČASNO GLASOVANJE V TOREK, SREDO in ČETRTEK) - predhodna najava ni potrebna

Če želite svoj glas oddati pred dnevom glasovanja, ki je v nedeljo, 24. 4. 2022, lahko predčasno glasujete na volišču, ki ga je v vašem okraju določila volilna komisija. Predhodna najava ni potrebna.

Lokacije volišč najdete tukaj .

Glasujete lahko v torek, sredo in četrtek pred nedeljo, 24. 4. 2022, in sicer:

  • v torek, 19. 4. 2022, med 7. in 19. uro,
  • v sredo, 20. 4. 2022, med 7. in 19. uro,
  • v četrtek, 21. 4. 2022, med 7. in 19. uro.
Na dan volitev bom izven kraja stalnega prebivališča (OMNIA)

Glasovanje na državnozborskih volitvah izven okraja stalnega prebivališča na volišču “OMNIA” (rok za prijavo: sreda, 20. 4. 2022, do 24. ure)

Če želite na dan glasovanja, ki je v nedeljo, 24. 4. 2022, svoj glas oddati izven okraja stalnega prebivališča, morate o svoji nameri obvestiti volilno komisijo, na območju katere imate stalno prebivališče. Najkasneje do vključno srede, 20. 4. 2022, do 24. ure, morate oddati vlogo za takšno glasovanje.

To storite prek portala e-Uprava (omogočena je oddaja vloge z digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila), kjer v spustnem meniju določite volišče OMNIA, na katerem boste glasovali.

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala eUprava.

1. Oddaja vloge brez e-identitete:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

2. Oddaja vloge z e-identiteto:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

Stalno prebivališče imam v tujini, vendar bom na dan glasovanja v Sloveniji (OMNIA)

Glasovanje v Sloveniji za tiste, ki imajo stalno prebivališče v tujini – izseljenci (rok za prijavo: sreda, 20. 4. 2022, do 24. ure)

Če boste na dan glasovanja v Sloveniji, a imate stalno prebivališče prijavljeno v tujini, boste na dan glasovanja, ki je v nedeljo, 24. 4. 2022, lahko glasovali na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oz. na t. i. volišču “OMNIA”. Da vam bo to glasovanje omogočeno, morate najkasneje do vključno srede, 20. 4. 2022, do 24. ure, oddati vlogo za takšno glasovanje. To storite prek portala e-Uprava (omogočena je oddaja vloge z digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila), kjer v spustnem meniju določite volišče OMNIA, na katerem boste glasovali.

Lokacije volišč najdete tukaj.

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala eUprava.

1. Oddaja vloge brez e-identitete:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

2. Oddaja vloge z e-identiteto:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

Povezavi za oddajo vloge sta dostopni na spodnjih gumbih, ločeno za oddajo vloge z in brez digitalnega potrdila.

Zaradi bolezni ne morem na volišče (GLASOVANJE NA DOMU)

Glasovanje na domu (rok za prijavo: sreda, 20. 4. 2022, do 24. ure)

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim odborom na svojem domu. Namero o glasovanju na domu volivec sporoči okrajni volilni komisiji, na območju katere ima stalno prebivališče, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje do srede, 20. 4. 2022, do 24. ure).

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila. V imenu volivca lahko odda vlogo tudi druga oseba. Vlogi je potrebno obvezno priložiti kopijo ustreznega zdravniškega potrdila.

Povezavi za oddajo vloge sta dostopni s klikom na enega od spodnjih gumbov – ločeno za oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila.

Vlogo za glasovanje na domu lahko volivec odda preko portala eUprava.

1. Oddaja vloge brez e-identitete:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5626

2. Oddaja vloge z e-identiteto:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5625

Odločno naprej!