Splošne informacije o varovanju osebnih podatkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: POŠILJANJE E-NOVIC IN OBVEŠČANJE PREKO SMS-A

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
za namene pošiljanja vsebin o delu in aktivnostih NOVE SLOVENIJE

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• elektronski naslov
• telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Privolitev – 6(1) a GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za upravljavca vzdržuje in gostuje spletno stran.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
Do preklica privolitve

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (“pozabe”), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: ZBIRANJE POBUD: ODDAJ PODPIS ZA VIŠJE PLAČE

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
DPO: Robert Ilc, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
evidentiranje podpisnikov

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• elektronski naslov
• telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Privolitev – 6(1) a GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za upravljavca vzdržuje in gostuje spletno stran.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
6 mesecev po zaključku akcije, nato anonimizacija

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (“pozabe”), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).