Splošne informacije o varovanju osebnih podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti. Prepričani smo, da želite kot uporabnik spletnih strani NOVE SLOVENIJE vedeti, kako vašo zasebnost varujemo:

  •  z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po spletni strani NOVE SLOVENIJE, se lahko premikate anonimno. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu obdelujemo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve;
  • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
  • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali je NOVA SLOVENIJA, ki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

Naslov: Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Robert Ilc
Elektronski naslov: tajnistvo@nsi.si

Telefonska številka: tel.: 01-2416650

NOVA SLOVENIJA, lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:

  • uporabljate našo spletno stran,
  • se včlanite v našo stranko,
  • se naročite na prejemanje naših novic,
  • donirate,
  • stopite v stik z nami,
  • sodelujete v naših nagradnih igrah,
  • sodelujete v naših projektih.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: OBDELAVA PODATKOV ČLANOV STRANKE

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
vodenje evidence članov, izpolnjevanje pravic in obveznosti članov stranke, komunikacija s člani

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• naslov
• telefonska številka
• mobilna številka
• elektronski naslov
• datum rojstva
• poklic
• izobrazba
• status (učenec/dijak, študent, zaposlen, nezaposlen, upokojenec)

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Pogodba – 6(1) b GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se ne posredujejo drugim uporabnikom

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
za čas trajanja članstva in še 5 let po prenehanju članstva

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost. Posameznik ne more postati član stranke brez posredovanja podatkov.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: POŠILJANJE E-NOVIC IN OBVEŠČANJE PREKO SMS-A

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
za namene pošiljanja vsebin o delu in aktivnostih NOVE SLOVENIJE

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• elektronski naslov
• telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Privolitev – 6(1) a GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za upravljavca vzdržuje in gostuje spletno stran.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
Do preklica privolitve

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (“pozabe”), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: ZBIRANJE POBUD: ODDAJ PODPIS ZA VIŠJE PLAČE

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
DPO: Robert Ilc, tel.: 01-12416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
evidentiranje podpisnikov

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• elektronski naslov
• telefonska številka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Privolitev – 6(1) a GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za upravljavca vzdržuje in gostuje spletno stran.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
6 mesecev po zaključku akcije, nato anonimizacija

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (“pozabe”), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: VAŠI PREDLOGI ŠTEJEJO – SPLETNA STRAN

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
Za namen preučitve predlogov in namen predlogodajalcu sporočiti informacije o njegovem predlogi

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• vsebina predloga
• elektronski naslov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Privolitev – 6(1) a GDPR

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, ki za upravljavca vzdržuje in gostuje spletno stran.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
2 leti po obravnavi predloga

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do preklica privolitve, do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (“pozabe”), do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI DEJAVNOSTI: DONACIJE PREKO SPLETA

Upravljalec zbirke osebnih podatkov:
NOVA SLOVENIJA, Dvorakova ulica 11A, 1000, LJUBLJANA, Slovenija, tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
tel.: 01-2416650, email: tajnistvo@nsi.si

Namen obdelave osebnih podatkov:
zakonska obveznost

Vrste zadevnih osebnih podatkov, ki se obdelujejo so:
• ime in priimek
• telefonska številka
• datum rojstva
• naslov
• elektronski naslov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Zakon – 6(1) c GDPR (Zakon o političnih strankah (ZPolS), člen 22/1)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki
Osebni podatki se posredujejo pogodbenemu obdelovalcu, s katerim ima upravljalec sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije

Trajanje obdelave osebnih podatkov
Skladno s predpisi s področja delovanja političnih strank in davčno zakonodajo

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
Posameznik ima pravico do informiranja, do dostopa do podatkov, do popravka in pravico do omejitve obdelave.

Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost. Donacije sicer ni mogoče izvesti.

Avtomatizirana obdelava:
Avtomatizirana obdelava ne poteka.

Pravica do pritožbe:
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).