MINISTRSTVO ZA DELO

TEMELJNI MESEČNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE

Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom je ministrstvo zagotovilo mesečni temeljni dohodek v višini 1.100 EUR za obdobje pandemije.