KLUB ŽUPANOV IN SVETNIKOV

KLUB ŽUPANOV IN SVETNIKOV

Klub županov in svetnikov je bil ustanovljen leta 2001 v simboličnem središču Slovenije na Vačah, z namenom, da bi tudi naši župani in svetniki delovali čimbolj povezano. Klub županov in svetnikov obravnava in rešuje tekoče problematike s področja lokalne samouprave.

Klub županov in svetnikov sestavljajo župani, svetniki in člani nadzornih odborov občin, ki so člani Nove Slovenije – krščanskih demokratov.

Klub obravnava problematiko in predloge razvoja lokalne samouprave z vidika programa Nove Slovenije, svoje mnenje posreduje poslanski skupini NSi in drugim organom stranke, pomaga pri uveljavitvi njene politike v lokalni samoupravi ter preko kluba uveljavlja svoje interese v organih lokalne skupnosti s ciljem doseganja partnerstva, regionalizma in večje fleksibilnosti. Omogoča sistematično prepoznavanje problemov, iskanje strokovno utemeljenih rešitev, ki izhajajo iz tradicionalnih slovenskih vrednot, in organizirano uresničevanje drugih zastavljenih ciljev.

Predsednik Kluba županov in svetnikov je župan občine Žiri, mag. Janez ŽAKELJ.

Kontaktni podatki:

Klub županov in svetnikov Nove Slovenije
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

mag. Janez Žakelj

predsednik Kluba županov in svetnikov

Miha Horvat

podpredsednik Kluba županov in svetnikov

Martin Mikolič

župan občine Rogatec

Občina Rogatec
Ceste 11, 3252 Rogatec
http://www.rogatec.si/

Mirko Cvetko

župan občine Sveti Tomaž
Občina Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
http://www.sv-tomaz.si/

Damijan Jaklin

župan občine Velika Polana

Občina Velika Polana
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana
www.velika-polana.si

Janez Komidar

župan občine Loška dolina

Občina Loška dolina
C. Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
www.loskadolina.si

Janez Žakelj

župan občine Žiri

Občina Žiri
Loška cesta 1, 4226 Žiri
www.ziri.si

Branko Petre

župan občine Vojnik

Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3312 Vojnik
www.vojnik.si

Janko Prebil

župan občine Horjul

Občina Horjul
Občinski trg 1, 1354 Horjul
www.horjul.si

David Klobasa

župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Mariborska cesta 1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
www.sv-trojica.si

Slavko Pravdič

župan občine Zavrč

Občina Zavrč
Zavrč 11, 2283 Zavrč
www.zavrc.si

Igor Ahačevčič

župan občine Dobrepolje

Občina Dobrepolje
Videm 35, 1312 Dobrepolje
www.dobrepolje.si

Matej Slapar

župan občine Kamnik
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
www.kamnik.si

Jože Papež

župan občine Žužemberk
Občina Žužemberk
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
www.zuzemberk.si

Aleš Mihelič

podžupan občine Ribnica

Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3, Ribnica
www.ribnica.si

Bogdan Potočnik

podžupan občine Kidričevo

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14, Kidričevo
www.kidricevo.si

Bogdan Pogačar

podžupan občine Kamnik

Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
www.kamnik.si

Jože Senica

podžupan občine Laško

Občina Laško
Mestna ulica 2, Laško
www.lasko.si

Nataša Juhart

podžupanja občine Vransko

Občina Vransko
Vransko 59, 3305 Vransko
www.vransko.si

Filip Volaušek

podžupan občine Kozje

Občina Kozje
Kozje 37, Kozje
www.kozje.si

Irma Murad

podžupanja občine Ormož

Občina Ormož
Ptujska cesta 6, Ormož
www.ormoz.si

Mirjana Šercer

podžupanja občine Osilnica

Občina Osilnica
Osilnica 11, Osilnica
www.osilnica.si

Katarina Petan

podžupanja občine Straža

Občina Straža
Ulica talcev 9, 8351 Straža
www.obcina-straza.si

Pridruženi župani so županja in župani, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali neodvisno s podporo volilvk in volivcev in so se po izvolitvi vključili v Klub županov in svetnikov NSi. Člani Kluba županov in svetnikov NSi lahko postanejo tud nečlani stranke.

Marijana Cigala

županija občine Dravograd

Občina Dravograd
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
https://www.dravograd.si/

Ludvik Orban

župan občine Hodoš
Občina Hodoš
Hodoš 52, 9205 Hodoš/Hodos
https://www.hodos.si/

Jožef Škalič

župan občine Kuzma
Občina Kuzma
Kuzma 60 c, 9263 Kuzma
https://www.obcina-kuzma.si/

mag. Egon Repnik

župan občine Miklavž na Dravskem polju
Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
https://www.miklavz.si/

dr. Milan Balažic

župan občine Moravče
Občina Moravče
Vegova ulica 9, 1251 Moravče
https://www.moravce.si/

Samo Pogorelc

župan občine Ribnica
Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
https://www.ribnica.si/