KLUB ŽUPANOV IN SVETNIKOV

KLUB ŽUPANOV IN SVETNIKOV

Klub županov in svetnikov je bil ustanovljen leta 2001 v simboličnem središču Slovenije na Vačah, z namenom, da bi tudi naši župani in svetniki delovali čimbolj povezano. Klub županov in svetnikov obravnava in rešuje tekoče problematike s področja lokalne samouprave.

Klub županov in svetnikov sestavljajo župani, svetniki in člani nadzornih odborov občin, ki so člani Nove Slovenije – krščanskih demokratov in so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni na listi Nove Slovenije – krščanskih demokratov.
Člani kluba lahko postanejo tudi župani in občinski svetniki, ki niso bili izvoljeni na listi NSi in niso člani NSi ter želijo sodelovati v okviru kluba.

Klub obravnava problematiko in predloge razvoja lokalne samouprave z vidika programa Nove Slovenije, svoje mnenje posreduje poslanski skupini NSi in drugim organom stranke, pomaga pri uveljavitvi njene politike v lokalni samoupravi ter preko kluba uveljavlja svoje interese v organih lokalne skupnosti s ciljem doseganja partnerstva, regionalizma in večje fleksibilnosti. Omogoča sistematično prepoznavanje problemov, iskanje strokovno utemeljenih rešitev, ki izhajajo iz tradicionalnih slovenskih vrednot, in organizirano uresničevanje drugih zastavljenih ciljev.

Predsednik Kluba županov in svetnikov je župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, David KLOBASA.

Kontaktni podatki:

Klub županov in svetnikov Nove Slovenije
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

David Klobasa

predsednik Kluba županov in svetnikov

Miha Horvat

podpredsednik Kluba županov in svetnikov

Mojca Sojar

podpredsednica Kluba županov in svetnikov

Martin Mikolič

župan občine Rogatec

Občina Rogatec
Ceste 11, 3252 Rogatec
http://www.rogatec.si

Mirko Cvetko

župan občine Sveti Tomaž
Občina Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
http://www.sv-tomaz.si

Damijan Jaklin

župan občine Velika Polana

Občina Velika Polana
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana
www.velika-polana.si

Branko Petre

župan občine Vojnik

Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3312 Vojnik
www.vojnik.si

Janko Prebil

župan občine Horjul

Občina Horjul
Občinski trg 1, 1354 Horjul
www.horjul.si

David Klobasa

župan občine Sveta Trojica v Slo. goricah

Občina Sveta Trojica v Slo. goricah
Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slo. goricah
www.svetatrojica.si

Slavko Pravdič

župan občine Zavrč

Občina Zavrč
Zavrč 11, 2283 Zavrč
www.zavrc.si

Matej Slapar

župan občine Kamnik
Občina Kamnik
Glavni trg 24, 1240 Kamnik
www.kamnik.si

Jože Papež

župan občine Žužemberk
Občina Žužemberk
Grajski trg 33, 8360 Žužemberk
www.zuzemberk.si

Jožef Škalič

župan občine Kuzma
Občina Kuzma
Kuzma 60 c, 9263 Kuzma
https://www.obcina-kuzma.si/

Franc Šlihthuber

župan občine Gornji Petrovci
Občina Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31 D, 9203 Petrovci
https://www.gornji-petrovci.si

Nataša Juhart

županja občine Vransko
Občina Vransko
Vransko 59, 3305 Vransko

dr. Majda Potočnik

županja občine Rečica ob Savinji
Občina Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji

Denis Tamaško

župan občine Hodoš
občina Hodoš
Hodoš 52, 9205 Hodoš/Hodos

mag. Blaž Milavec

župan občine Sodražica
Občina Sodražica
Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

mag. Branko Kidrič

župan občine Rogaška Slatina
Občina Rogaška Slatina
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

Borut Kolar

župan občine Gorišnica
Občina Gorišnica
Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica
http://www.gorisnica.eu

Andrej Černigoj

podžupan občine Ilirska Bistrica

Anton Harej

podžupan Mestne občine Nova Gorica

Smiljan Fekonja

podžupan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Natalija Roškar Nedok

podžupanja občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah

Kristina Reberšek

podžupanja občine Vransko

Robert Novak

podžupan občine Vransko

Bogdan Potočnik

podžupan občine Kidričevo

Leonida Došler

podžupanja občine Rogaška Slatina

Janez Pirc

podžupan občine Žužemberk

Igor Flucher

podžupan občine Turnišče

Matjaž Trontelj

podžupan občine Grosuplje

Robert Ilc

podžupan občine Škofljica

Pridruženi župani so županje in župani, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali neodvisno s podporo volilvk in volivcev in so se po izvolitvi vključili v Klub županov in svetnikov NSi. Člani Kluba županov in svetnikov NSi lahko postanejo tud nečlani stranke.

Antonija Žumbar

županja občine Cirkulane
Občina Cirkulane
Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

Franc Leskovšek

župan občine Dobje
Občina Dobje
Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

Milenca Krajnc

županja občine Kozje
Občina Kozje
Kozje 37, 3260 Kozje

mag. Egon Repnik

župan občine Miklavž na Dravskem polju
Občina Miklavž na Dravskem polju
Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Ivan Meglič

župan občine Naklo
Občina Naklo
Stara cesta 61, 4202 Naklo

Jože Kužnik

župan občine Polzela
Občina Polzela
Malteška cesta 28, 3313 Polzela

dr. Matija Tasič

župan občine Prevalje
Občina Prevalje
Trg 2a,2391 Prevalje

Samo Pogorelc

župan občine Ribnica
Občina Ribnica
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Urška Repolusk

županja občine Ruše
Občina Ruše
Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Darja Vudler Berlak

županja občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci

dr. Petra Vrhovnik

županja občine Poljčane
Občina Poljčane
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Franc Čebulj

župan občine Cerklje na Gorenjskem
Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13 4207 Cerklje na Gorenjskem

Urška Mauko Tuš

županja občine Gornja Radgona
Občina Gornja Radgona
Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona

Martin Breznik

župan občine Sveta Ana v Slovenskih goricah
Občina Sveta Ana v Slovenskih goricah
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah