Slovenija – dežela prihodnosti, prodornih idej in gospodarskega uspeha

 • dvig splošne dohodninske olajšave na 7.500 EUR
 • uvedba družinske dohodnine
 • uvedba razvojne kapice na 4.600 EUR za pritegnitev najboljših kadrov
 • oprostitev dohodnine za Slovence, ki se vrnejo v domovino
 • za postavitev drugega bloka JEK, za več sončnih elektrarn in postopno opuščanje rabe premoga

Delujoča pravna država

 • digitalizacija: vzpostavitev enotne vstopne točke E-pravosodje
 • postopki brez vračanja na prvo stopnjo v ponovno sojenje
 • prednostna obravnava najhujših kaznivih dejanj in učinkovit sistem odvzema premoženja nezakonitega izvora

Več varnosti – povsod in ves čas

 • dobro opremljena Slovenska vojska
 • izboljšanje statusa prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljnih pripadnikov služb zaščite in reševanja (1.500 EUR dohodninske olajšave, spodbude za delodajalce)
 • ustanovitev državnega centra civilne zaščite s tremi regijskimi centri

Vsem dostopno javno zdravstvo

 • vse razpoložljive zdravstvene kapacitete za odpravo čakalnih vrst
 • hiter dostop do zdravnika, plača zdravstvena zavarovalnica ne glede na to, kje je storitev opravljena
 • digitalizacija zdravstva (E-osebni zdravstveni karton, E-zdravstveni izvidi)

Za slovensko podeželje

 • višje podpore za kmetije z zelo težkimi obdelovalnimi pogoji
 • podpora prodaji slovenske hrane domačemu kupcu in ustanovam
 • krepitev predelave in trženja lastnih izdelkov

Solidarna in pravična družba

 • skrajšan delovni čas kot strukturni ukrep
 • stop zlorabam socialnih transferjev
 • 3.900 dodatnih namestitev v domovih za starejše
 • tujce bomo zaposlovali tam, kjer domače delovne sile ni na voljo

Pomladimo Slovenijo

 • odločitev za otroka ne sme negativno vplivati na družinski proračun
 • zvišanje olajšave za vzdrževane družinske člane
 • davčna olajšava ob prvi zaposlitvi mladega iskalca zaposlitve
 • dodatnih 30 dni starševskega dopusta za očete
 • obrok kredita ali plačilo najemnine se izvzame iz osnove za določitev plačila vrtca
 • jamstvena shema za najem kredita za prvo rešitev stanovanjskega problema
 • davčne olajšave za štipendiranje in gradnjo kadrovskih stanovanj

Povezana, enakomerno razvita država

 • 3. razvojna os, širitev ljubljanske obvoznice, druga cev Karavanškega predora
 • 2. tir, povezava letališča Jožeta Pučnika z železnico, nadgradnja regionalnih železniških prog
 • izgradnja sodobnega potniškega centra Ljubljana Emonika
 • enotna vozovnica za ves javni potniški promet
 • 300 km dodatnih kolesarskih povezav po Sloveniji vsako leto

Zakaj na volitvah dati glas Novi Sloveniji?

Videoposnetek iz državnozborske kampanje 2022:
Gremo odločno naprej! #ekipaNSi
YouTube video