MINISTRSTVO ZA DELO

ZVIŠANJE DODATKA ZA NEGO V ČASU 2. VALA

Z interventno zakonodajo, se je povečal tudi dodatek za nego otroka, ki ga prejema upravičenec skladno z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke. Ta se je povečal za 100 eurov. Dodatek se izplačuje mesečno, ukrep pa velja za čas epidemije.