KONGRES NSi 2024: PRIZNANJA IN ODLIČJA

Stranka podeljuje svojim zaslužnim članom, odborom in za stranko zaslužnim osebam odličja, priznanja in častne nazive za uspešno delo.

Na državni ravni se podeljujejo naslednja priznanja, odličja in nazivi:

  • častni član,
  • zlati znak,
  • srebrni znak,
  • bronasti znak,
  • modro priznanje.

Priznanja, odličja in nazive bomo na državni ravni podelili na letošnjem kongresu v Rogatcu. Pobudo za podelitev priznanj, odličij in častnih nazivov (razen za priznanje občinski odbor leta) lahko poda vsak član ali odbor.

OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGA