Bela krajina

(Črnomelj, Metlika in Semič)

Franci Stariha

predsednik regijskega odbora

Celje

(Bistrica ob Sotli, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče)

Nataša Brežnik

predsednica regijskega odbora

Dolenjska-vzhod

(Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mirna, Mokronog Trebelno, Novo mesto, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk)

Blaž Pavlin

predsednik regijskega odbora

Dolenjska-zahod

(Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica in Sodražica)

Barbara Možina

predsednica regijskega odbora

Gorenjska 1

(Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič in Žirovnica)

Matjaž Berčon

predsednik regijskega odbora

Gorenjska 2

(Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Medvode, Naklo, Preddvor, Šenčur in Vodice)

Stanko Okoliš

predsednik regijskega odbora

Koroška

(Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica)

Igor Jeram

predsednik regijskega odbora

Kras

(Divača, Ilirska Bistrica, Hrpelje Kozina, Komen, Pivka, Postojna in Sežana)

Andrej Smerdu

predsednik regijskega odbora

Ljubljana

Mojca Sojar

predsednica regijskega odbora

Ljubljana-vzhod

(Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin)

Tadeja Šuštar Zalar

predsednica regijskega odbora

Ljubljana-zahod

(Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica in Velike Lašče)

Rok Goršič

predsednik regijskega odbora

Maribor

mag. Bernard Memon

predsednik regijskega odbora

Maribor in okolica

(Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Makole, Miklavž na Dravskem Polju, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Rače-Fram, Ruše, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj, Sveta Trojica v Slo. Goricah, Sveta Ana, Selnica ob Dravi in Sveti Jurij v Sl. Goricah)

Borut Košič

predsednik regijskega odbora

Notranjska

(Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Log-Dragomer, Loška Dolina in Vrhnika)

Janez Ovsec

predsednik regijskega odbora

Posavje

(Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica)

Robert Kaše

predsednik regijskega odbora

Posočje

(Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid in Tolmin)

Bogdan Tušar

predsednik regijskega odbora

Prekmurje

(Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in Velika Polana)

Miha Horvat

predsednik regijskega odbora

Prlekija

(Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij in Veržej)

Marjan Novak

predsednik regijskega odbora

Ptuj-Ormož

(Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slo. Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale)

Barbara Omers Urbanc

predsednica regijskega odbora

Savinjsko Šaleška

(Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vransko, in Žalec)

Janko Petek

predsednik regijskega odbora

Severna Primorska

(Ajdovščina, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Vipava)

Anton Harej

predsednik regijskega odbora

Slovenska Istra

(Ankaran, Izola, Koper in Piran)

Aldo Brundula

predsednik regijskega odbora

Škofjeloška

(Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri)

Franc Tušek

predsednik regijskega odbora

Zasavje

(Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik, Litija in Šmartno pri Litiji)

Branko Jordan

predsednik regijskega odbora