Prosimo vas, da vnesete podatke vašega predstavnika na 16. kongresu NSi, ki bo v soboto, 15. OKTOBRA 2022, v Rogatcu. Kongresna gradiva bodo predstavniki prejeli po elektronski pošti.

Po statutu je predstavnik predsednik občinskega odbora oz. v njegovi odsotnosti pooblaščeni predstavnik. V kolikor je predsednik predstavnik na kongresu že po kakšni drugi funkciji, izberite predstavnika občinskega odbora izmed vašega članstva.

  1. PREDSTAVNIK

  2. PREDSTAVNIK

  3. PREDSTAVNIK

  4. PREDSTAVNIK

  5. PREDSTAVNIK

  6. PREDSTAVNIK

  7. PREDSTAVNIK

  8. PREDSTAVNIK

  9. PREDSTAVNIK

  10. PREDSTAVNIK

  11. PREDSTAVNIK

  12. PREDSTAVNIK

  13. PREDSTAVNIK

  PODATKE VNESEL