MINISTRSTVO ZA DELO

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Vsi, ki so sposobni za delo, morajo delati. Prav je, da se vse delovno sposobne ljudi vključuje v delovni proces. Ministrstvo za delo, je pripravilo skupen dokument, ki omogoča vsem delovno sposobnim prejemnikom socialne pomoči, da se vključijo v sistem javnih del. S temi smernicami je doseženo zmanjšanje brezposelnosti, hkrati pa se poveča zaposljivost oseb na trgu dela ter konkurenčnosti in prožnost delodajalcev.