VČLANI SE

VČLANI SE

Dragi prijatelji,

dobrodošli na spletni podstrani, kjer vam na enem mestu ponujamo vse informacije o članstvu v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih.

Želite vaše ideje, pobude in predloge uresničiti v političnem življenju na državni ali občinski ravni? Potem ste na pravem mestu. Pridružite se naši veliki družini članic in članov stranke NSi in tako še okrepite demokracijo v naši državi.

Postanite del naše zgodbe o uspehu! Nova Slovenija je stranka vrednot in programa. Smo stranka, ki ima najboljši gospodarski program. Samo z rešitvami, ki jih ponuja naša stranka, se bodo v Sloveniji stvari premaknile na bolje v zadovoljstvo vseh ljudi.

Na tej spletni strani in v tiskani obliki vam svojo osebno zgodbo in članstvo v Novi Sloveniji predstavlja osem ponosnih članic in članov naše stranke. Njihove življenjske zgodbe, izkušnje in predanost našim vrednotam naj vas spodbudijo, da naredite korak in se nam pridružite.

Iskreno vas bomo veseli!

Prisrčno dobrodošli!

Robert Ilc, glavni tajnik

ZAKAJ NSi
PRISTOPNA IZJAVA

Dragi prijatelji,

veseli nas, da se zanimate za članstvo v Novi Sloveniji – krščanski demokrati. Član Nove Slovenije postanete tako, da v nadaljevanju izpolnite pristopno izjavo ter nam jo preko elektronskega obrazca ali pa fizično po pošti pošljite na naš naslov (Nova Slovenija, Dvorakova 11a, 1000 Ljubljana). Po prejemu vaše pristopnice vam bomo v najkrajšem možnem času posredovali člansko izkaznico in vas vključili med prejemnike naših obvestil.

Dobrodošli v Novi Sloveniji – krščanski demokrati.

ELEKTRONSKA PRISTOPNA IZJAVA

S klikom naredite PDF izpis pristopne izjave, ki jo lahko natisnete, lastnoročno podpišete in pošljete na naslov:
NSi, Dvorakova ulica 11a, 1000 Ljubljana ali skenirano izjavo pošljete po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@nsi.si.

Elektronsko lahko podpišete pristopno izjavo, če imate nameščeno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo od naslednjih overovateljev digitalnih potrdil: SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA, AC NLB.

OSEBNI PODATKI

Ime
Priimek
Datum rojstva
Naslov
Poštna Št.
Pošta
Občina
E-pošta
Mobilni telefon
Telefon

STATUS

OSTALO

Izobrazba
Poklic

PODROČJA, KJER BI SI ŽELELI SODELOVATI

ŽELIM PRISTOPITI V ORGANIZACIJSKO OBLIKO

Soglašam, da NSi obdeluje in uporablja moje podatke za namene pošiljanja vsebin o delu in aktivnostih NSi.

PDF pristopna izjava
Pristopno izjavo v PDF obliki lahko natisnete in izpolnjeno pošljete po elektronski ali klasični pošti.

Povabite prijatelje
Vabimo vas, da kliknete na zgornji gumb in k včlanitvi v NSi povabite tudi sorodnike, prijatelje in znance.

V & O

Kako postanem član NSi?
Veseli nas, da želite postati del naše družine. Enostavno izpolnite pristopno izjavo (v tiskani obliki ali preko elektronskega obrazca) in jo posredujte na naš naslov. V skladu z našim statutom je za sprejem v NSi pristojen občinski odbor v vašem domačem kraju. Ko prejmemo njegovo potrditev, vam bomo v nekaj dneh z glavnega tajništva posredovali člansko izkaznico z osnovnimi informacijami o delu stranke. Če na območju občine ni občinskega odbora stranke, kandidata za člana stranke včlani regijski odbor stranke. Člani, ki dalj časa začasno bivajo izven območja svojega stalnega prebivališča, lahko v tem času izvršujejo svoje članske pravice in dolžnosti v občinskem odboru stranke, kjer imajo svoje začasno prebivališče.

Kdo je lahko član stranke?
Član stranke lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejema program in statut stranke ter ga na podlagi podpisane pristopnice sprejme občinski odbor.

Živim v tujini. Sem lahko član NSi?
Za slovenske državljane, ki ne prebivajo v Republiki Sloveniji, je pristojen organ za sprejem v članstvo ustrezni odbor stranke v zamejstvu oziroma po svetu. Če takega organa ni, odloči o članstvu izvršilni odbor stranke.

Sem tujec. Lahko postanem član NSi?
V skladu z zakonom, ki ureja delovanje političnih strank, lahko član stranke postane državljan države članice Evropske unije, ki mu je v Republiki Sloveniji z zakonom priznana volilna pravica.

Moram biti član Cerkve, če želim postati član NSi?
Članstvo v eni izmed krščanskih cerkva ali kateri drugi verski skupnosti ni pogoj za članstvo. Vseeno pa velja izpostaviti, da je je krščansko razumevanje človeka eden izmed temeljev krščanske demokracije, ki ji pripada NSi. Vsi, ki delijo te vrednote, so pri nas dobrodošli, ne glede na versko pripadnost.

Sem lahko hkrati tudi v drugi stranki?
Član stranke ne more biti hkrati tudi član druge politične stranke. Prav tako ne more biti član društva ali civilne organizacije, katerih delovanje in program sta po svojem temelju v nasprotju s programom in statutom stranke. V dvomu, ali obstaja zadržek za članstvo, odloči razsodišče stranke. Ta odločitev je dokončna.

Koliko znaša članarina?
NSi svoje politično delo v veliki meri financira iz prispevkov svojih članov. S tem denarjem omogočamo delovanje strankinih občinskih in regijskih odborov, nudimo dostop do relevantnih informacij, prirejamo dogodke za naše člane in financiramo volilne kampanje.

Vaš prispevek je zato izjemno pomemben! Letna članarina znaša 20 EUR, prispevate pa lahko tudi več. Tako lahko omogočimo znižane članarine za člane, ki se še izobražujejo, ali za tiste, ki so v finančno težkem položaju (dijaki, študentje, brezposelni, upokojenci, ipd.). O možnosti oprostitve članarine o vsakem posameznem primeru odloča pristojni občinski odbor.

Ali lahko stranki finančno prispevam več kot samo članarino?
V skladu z Zakonom o političnih strankah lahko stranka pridobiva sredstva iz prispevkov fizičnih oseb. Prispevki ene fizične osebe v enem koledarskem letu ne smejo v skupnem znesku presegati desetkratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v RS po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto (za leto 2023 znaša ta znesek 22.209,00 EUR).

Za znesek nad 2.220,90 EUR mora stranka v letno poročilo navesti ime in priimek fizične osebe, naslov ter višino skupnega letnega zneska, ki ga je fizična oseba prispevala stranki. Za zneske pod 2.220,90 EUR stranki ni potrebno v letnem poročilu navajati podatkov fizične osebe.

Svojo donacijo stranki nakažete na:
Nova Slovenija – krščanski demokrati
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

TRR: SI56 6100 0000 3396 123
Namen: Donacija stranki
Sklic: SI00 2024

V kolikor želite dodatne informacije glede prispevkov stranki smo vam na voljo na številki 01 241 66 50 ali elektronski pošti tajnistvo@nsi.si.

Lahko prispevek stranki oddam tudi preko plačila s kreditno kartico ali sistema PayPal?
Prispevek stranki lahko nakažete tudi z kreditno kartico ali preko sistema PayPal. Nakazilo je možno izvesti preko naslednje povezave: nsi.si/doniraj.

Je stranki mogoče nameniti del dohodnine?
Stranki lahko namenite 1 % svoje dohodnine, saj ta odločitev za vas ne predstavlja nikakršne dodatne ali davčne obremenitve. Izpolnite le obrazec, ki vključuje tudi sestavljivo kuverto s plačano članarino. Prejeti obrazec bomo nato posredovali vaši pristojni davčni izpostavi.

Če imate nadaljnja vprašanja o članstvu v NSi, nam pošljite elektronsko sporočilo na clanstvo@nsi.si .

Z veseljem vam bomo odgovorili!