IZVRŠILNI ODBOR

mag. Matej Tonin

predsednik

dr. Vida Čadonič Špelič

podpredsednica

Maria Ivana Tekavec

podpredsednica, ki zastopa člane izven meja RS

Jožef Horvat

vodja poslanske skupine

Iva Dimic

članica izvršilnega odbora

Jernej Vrtovec

član izvršilnega odbora

Martin Mikolič

član izvršilnega odbora

David Klobasa

član izvršilnega odbora

Aleksander Reberšek

član izvršilnega odbora

Andrej Černigoj

član izvršilnega odbora

dr. Marija Rogar

članica izvršilnega odbora

Matjaž Trontelj

član izvršilnega odbora

dr. Janez Pogorelec

član izvršilnega odbora

Katja Berk Bevc

članica izvršilnega odbora - predstavnica Mlade Slovenije

mag. Zdravko Luketič

član izvršilnega odbora - predstavnik Zveze seniorjev

Karolina Korenčan

članica izvršilnega odbora - predstavnica Ženske zveze