MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DOLGOROČNI ENERGETSKI KONCEPT

Sprejet je bil načrt za odgovorno ravnanje z viri energije. Ta zavzema predvsem sanacijske ukrepe za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov, ukrepe za ogljično nevtralnost do leta 2050, vključno z izrabo jedrske energije ter urejuje področja rabe geotermalne energije.