MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

IZGRADNJA DALJNOVODA CIRKOVCE-PINCE

Po 20 letih čakanja smo začeli z deli za izgradnjo daljnovoda Cirkovce – Pince, ki bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim madžarskim omrežjem in povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije.