MINISTRSTVO ZA DELO

ZVIŠANJE ŠTIPENDIJ

V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 je ministrstvo pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja, za Zoisove štipendije namenilo 500.000 EUR več kot v preteklih letih. S podeljevanjem štipendij se spodbuja izobraževanje in pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljšuje zaposljivost mladih, pri terciarnem izobraževanju pa prispeva tudi k skrajšanju obdobja do zaključka študija. S tem pripomoremo k družbenemu in gospodarskemu razvoju države in hitrejšemu osamosvajanju ter večji osebni odgovornosti mladih. Obenem s štipendijami zmanjšujemo neskladje med izobrazbo mladih in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.