ODDAJA SOGLASJA ZA DELO V VOLILNEM ODBORU

Zaradi izteka roka za prijavo smo zaključili z zbiranjem prijav.

Hvala vsem, ki ste oddali prijavo!