Kdor dela, mora tudi dostojno živeti.

V Novi Sloveniji si za to prizadevamo že dolgo. V državnem zboru je 11. marca 2022 s 45 glasovi ZA bila sprejeta novela Zakona o dohodnini. Z uveljavitvijo zakona bo prav vsak, ki dela, dobil višjo neto plačo.

Pošteno plačilo za pošteno delo!

Izračunaj si plačo

Tvoja mesečna bruto plača:Ne gre zgolj za višje plače …

 • Sprejem zakona je ključen korak za razvoj gospodarsko močne in uspešne Slovenije.
 • Spodbujamo mlade, da ne zapuščajo Slovenije zaradi višjih plač v tujini.
 • Verjamemo, da vsak posameznik najbolje ve, kako bo porabil svoj prisluženi denar.
 • Nujno je potrebno izboljšati davčno in poslovno okolje, da bo Slovenija postala bolj privlačna za razvoj podjetništva, tehnološke inovacije in investicije.
 • Ustvariti moramo več. Potem bomo lažje poskrbeli tudi za socialno šibke.
 • Naši starejši sodržavljani bodo lahko v miru uživali v sadovih svojega dela.

Cilj Nove Slovenije je preprost – ljudje, ki delajo, morajo od svoje plače dostojno živeti.
Mladim moramo omogočiti, da svoje talente lahko razvijejo doma.

Zakaj zbiranje podpisov in kdo nasprotuje višji plači zate ter tvojo družino?

Koalicija KUL pod diktatom skrajne Levice je zakonu odločno nasprotovala. Še več, Levica je parlamentarni postopek za sprejem zakona blokirala tako, da je zahtevala razpis posvetovalnega referenduma.

Zato smo potrebovali zelo jasno sporočilo vseh državljank in državljanov, da politične stranke svojih ozkih interesov ne smejo postavljati pred dobrobit ljudi – tako tistih z najnižjimi plačami, kot vseh drugih. Zakon o dohodnini prinaša mnogo pravih rešitev, da bomo lahko vsi živeli bolje.

Zbrali smo kar 25.000 podpisov!

Hvala ti za oddajo podpisa in podporo naši akciji Višje plače za vse ter prizadevanjem za sprejetje zakona o dohodnini, s katerim bodo prav vsi v Republiki Sloveniji za svoje delo prejeli višje neto plače. Zakon so podprla tudi vsa vidna gospodarska združenja, saj je razbremenitev plač ključna za razvoj slovenskega gospodarstva in s tem celotne družbe.

Še enkrat iskrena hvala vsem za vašo podporo. Skupaj nam je uspelo!

Ključne rešitve Zakona o dohodnini:

 • Postopno zvišanje splošne dohodninske olajšave na 7.500 evrov, kar prinaša višje plače za VSE.
 • Spodbudnejša ureditev olajšav pri zaposlovanju mladih in oseb s poklici v primanjkljaju.
 • Spodbudnejša ureditev plačil za poslovno uspešnost.
 • Seniorska olajšava prinaša višje pokojnine – za starejše od 70 let bo pokojnina do 1.433 evrov mesečno neobdavčena.
 • Olajšava za gasilce – če bo zakon sprejet, bo prostovoljni gasilec, ki opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let, pri povprečni bruto plači že naslednje leto prejel 650 evrov višjo letno neto plačo.
 • Spodbujanje nagrajevanja zaposlenih z delniškimi opcijami. S tem krepimo dolgoročno povezanost zaposlenih s slovenskimi podjetji.
 • Znižanje davčne obremenitve za oddajanje stanovanj v najem in s tem več najemnih stanovanj na trgu.
 • Nova olajšava za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda.
 • Višja olajšava za donacije humanitarnim, kulturnim in športnim društvom.

Najbolj pogosta vprašanja in točni odgovori

Koliko bo višja moja plača po sprejeti davčni razbremenitvi, ki jo prinaša novela zakona o dohodnini?

Slovenske plače so med najbolj obremenjenimi z davki med državami OECD. To pomeni, da si država od našega dela vzame veliko. Z novim zakonom bodo višje plače zaradi dviga splošne dohodninske olajšave prejeli vsi zaposleni.
• Prejemniki minimalne plače bi že letos prejeli 160 EUR več, leta 2025 pa 640 EUR več na letni ravni.
• Prejemniki povprečne plače bi že letos prejeli 260 EUR več, leta 2025 pa 1000 EUR več na letni ravni.

Zakon prinaša postopno povišanje splošne dohodninske olajšave, ki sedaj znaša 3.500 EUR, na:
• 4.500 EUR (leto 2022)
• 5.500 EUR (leto 2023)
• 6.500 EUR (leto 2024)
• 7.500 EUR (leto 2025)

Ponovno se uvaja tudi usklajevanje olajšav ter davčnih osnov v lestvici za odmero dohodnine vezano na koeficient rasti cen. Zniža se stopnjo dohodnine v zadnjem davčnem razredu s 50 % na 45 %.

V zadnjih osmih letih je Slovenijo zapustilo 23.000 visoko izobraženih. V zadnjih petih letih se je iz Slovenije izselilo več kot 10.000 mladih. Zato je nujno, da Slovenija postane država, kjer bo vsak lahko razvil svoje potenciale. V Novi Sloveniji verjamemo, da so dostojne plače za to ključne!

Ali je to davčna reforma za bogate?

Ne drži.

Razbremenjujemo tiste, ki delajo in ustvarjajo. S spremembami želimo okrepiti predvsem srednji sloj, ki zaradi previsokih davkov v Sloveniji vedno bolj izginja. Največji problem slovenskega gospodarstva je njegova produktivnost, kjer za eno petino zaostajamo za povprečjem EU. Potrebujemo višjo dodano vrednost in inovativne ideje, za kar so ključni sposobni in kompetentni zaposleni – razvojniki, inženirji, menedžerji. Podjetja ves čas poudarjajo, da takšnih kadrov zaradi previsokih davčnih obremenitev ne morejo ustrezno nagraditi in zato najboljši talenti uhajajo v tujino.

Med državami OECD ima Slovenija najvišjo obremenitev plač v zgornjem dohodninskem razredu (mejna davčna stopnja 61,1%). Posameznik v najvišjem dohodninskem razredu mora od vsakega na novo zasluženega evra več kot 61 centov dati državi.

V Novi Sloveniji spodbujamo odličnost in napredek, nagrajujemo delo in stavimo na podjetnost!

Kdo v Sloveniji plača največ dohodnine?

Največ dohodnine plačajo zaposleni v najvišjih dohodninskih razredih, ki s tem največ prispevajo v proračun.

Dejstva:
• V letu 2018 je 7 % zavezancev v najvišjih dohodninskih razredih plačalo skoraj 45 % zbrane dohodnine.
• Manj kot en odstotek najbolje plačanih je vplačal več kot 15 % zbrane dohodnine.
• Leta 2019 je milijon zavezancev v najnižjem 1. davčnem razredu plačalo toliko dohodnine kot 4.500 zavezancev v najvišjem razredu (t. j. 200 milijonov evrov).

Po sprejeti davčni razbremenitvi:
• Nekdo z bruto plačo 1100 evrov bo imel leta 2022 za skoraj 15 % nižjo dohodnino.
• Nekdo z bruto plačo 3000 evrov bo imel leta 2022 za manj kot 5 % nižjo dohodnino.

Povsem normalno je torej, da bo v absolutnih številkah znižanje višje za nekoga, ki plačuje 460 EUR dohodnine, kot za tistega, ki plačuje 88 evrov dohodnine. Gre namreč za davčno razbremenitev.
Cilj Nove Slovenije je dostojna plača in ne minimalna plača. Želimo si, da bi bilo v Sloveniji čim več uspešnih in takšnih, ki imajo visoke plače – potem bomo imeli vsi več in bomo lahko ohranili državo blaginje.

Koliko slovenskemu delavcu ostane od njegovega zaslužka?

Slovenskemu delavcu s povprečno plačo od njegove bruto plače ostane zgolj 66%. Avstrijski delavec domov prinese 67% bruto plače, italijanski 71% in slovaški 77% bruto plače.

Nova Slovenija to želi spremeniti in prvi korak je sprejem Zakona o dohodnini. Verjamemo v svobodo, verjamemo v ljudi in neizmerne potenciale vsakega posameznika.

Je z novo davčno razbremenitvijo konec slovenske socialne države?

Ne drži.

Slovensko socialno državo ustvarjamo davkoplačevalci, uspešni podjetniki in pridni posamezniki. Davčna razbremenitev pomeni, da bodo ljudje bolj motivirani za delo. Podjetja bodo lažje nagrajevala in primerno plačala zaposlene. Ustvarili bomo več in tako lažje poskrbeli za ranljive.

V letu 2021 se je v državni proračun nateklo za 1,6 MRD EUR več sredstev iz davkov kot leta 2019. Davčna razbremenitev je zaradi višjih prilivov v proračun že sedaj v celoti pokrita.

V Sloveniji je vedno primeren čas za višanje davkov in uvajanje novih prispevkov. Nikoli pa ni primeren čas, da se ljudi in podjetja davčno razbremeni. V Novi Sloveniji želimo to miselnost preseči, saj verjamemo v ljudi!

Kaj prinaša davčna razbremenitev za upokojence?

Ponovno uvajamo seniorsko olajšavo v višini 1.500 EUR za vse rezidente starejše od 70 let!

Seniorska olajšava je bila odpravljena z davčnim letom 2014. Davčnih zavezancev starih nad 70 let je bilo leta 2018 skupaj 271.982.

Ob upoštevanju trenutno veljavne lestvice in višine splošne olajšave, bodo prejemniki pokojnin z uvedbo seniorske olajšave neobdavčeni do dohodka v višini 1.433 EUR na mesečni ravni. Danes znaša višina neobdavčene pokojnine ob enakih izhodiščih 1.173 EUR.

Nova Slovenija skrbi za medgeneracijsk solidarnost. Če si država vzame manj od pokojnin, ostane več upokojencem.

Kaj prinaša davčna razbremenitev za prostovoljne gasilce?

Zakon o dohodnini prinaša dodatno olajšavo za gasilce.

Uvaja se nova olajšava v višini 1500 evrov za vse, ki prostovoljno ter nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči že vsaj 10 let. Skupaj z dvigom splošne olajšave se bo položaj gasilcev občutno izboljšal. Če bo zakon sprejet, bo prostovoljni gasilec pri povprečni bruto plači že naslednje leto prejel 650 evrov višjo letno neto plačo.

Gasilci skrbijo za našo varnost. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je hvaležnost pomembna, vendar morajo biti prostovoljni gasilci za svoj trud tudi primerno nagrajeni.

Kaj prinaša novi zakon za oddajo nepremičnin v najem?

Statistika kaže, da je v Sloveniji praznih več kot 100.000 nepremičnin. Lastniki se tudi zaradi previsokih davkov ne odločajo za oddajo nepremičnin v najem ali pa to delajo »na črno«. Na eni strani imamo torej veliko praznih, nezasedenih nepremičnin. Na drugi strani pa visoke cene najemnin in ogromno ljudi, ki bi si želelo najeti stanovanje ali hišo.

V novem zakonu delamo prvi korak k temu, da se najemni trg nepremičnin v Sloveniji sprosti. Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 % na 15 %. Vendar se znižuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, s 15 % na 10 %. Zavezancem, ki na letni ravni dosegajo dohodke iz kapitala oziroma dohodke iz oddajanja premoženja v najem, se omogoči, da se njihovi tovrstni dohodki vključijo v letno davčno osnovo.