AKTUALNO

NOVA SLOVENIJA JE GLAS RAZUMA V SLOVENSKI POLITIKI. ZAVZEMAMO SE ZA ODPRTO IN RAZVOJNO DRUŽBO.

NAŠE VREDNOTE

ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO

Dostojanstvo človeku pripisuje vrednost in upravičenost do spoštovanja, zato ker je človek. Ljudje se rodimo svobodni in enakopravni.

SVOBODA

Človek je po svoji naravi rojen svoboden in ima pravico do samoodločanja. Vsak je svoboden in je sam odgovoren za razvoj svojega življenja.

PRAVIČNOST

Pravičnost je v tem, da vsak dobi, kar mu pripada. Pravičnost zahteva, da enake stvari obravnavamo enako in stvari, ki so različne, obravnavamo različno.

VARNOST

Človekovo dostojanstvo, svobodo in pravičnost lahko zagotovimo le v državi, ki je varna. Ne govorimo zgolj o fizični varnosti, ampak se varno počutimo takrat, ko smo s svojim življenjem zadovoljni.