IZVRŠILNI ODBOR

mag. Matej Tonin

predsednik

Janez Cigler Kralj

podpredsednik in vodja poslanske skupine

Jožef Horvat

član izvršilnega odbora

Iva Dimic

članica izvršilnega odbora

Martin Mikolič

član izvršilnega odbora

Katja Berk Bevc

članica izvršilnega odbora

David Klobasa

član izvršilnega odbora

Aleksander Reberšek

član izvršilnega odbora

Mateja Ribič

članica izvršilnega odbora

Matjaž Trontelj

član izvršilnega odbora

dr. Janez Pogorelec

član izvršilnega odbora

mag. Zdravko Luketič

član izvršilnega odbora - predstavnik Zveze seniorjev

Karolina Korenčan

članica izvršilnega odbora - predstavnica Ženske zveze

Ana Skledar

članica izvršilnega odbora - predstavnica Mlade Slovenije