MINISTRSTVO ZA DELO

DVIG MINIMALNE PLAČE

Z letom 2021, je Ministrstvo za delo, pod vodstvom ministra Janeza Ciglerja Kralja, pripravilo novo formulo za izračun minimalne plače. Ta se navezuje na ceno osnovnih življenjskih stroškov. S tem ukrepom, je bil vzpostavljen pravičnejši sistem med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z najnižjimi dohodki.