KONGRES NSi 2024: VLOŽITEV KANDIDATUR

KANDIDATURA IN SKLEP PREDLAGATELJA

    SKLEP SPREJET

    OBRAZEC ZA KANDIDATURO V WORD OBLIKI

    SOGLASJE ZA KANDIDATURO V WORD OBLIKI

    Kandidature za organe stranke se vlagajo preko spletnega obrazca ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@nsi.si. Kandidature je potrebno poslati najpozneje do ponedeljka, 14. oktobra 2024, do 12. ure.