Znanje slovenščine v šolah je resen problem. Otroci, ki ne znajo slovensko, ne morejo slediti pouku. Znanje slovenščine je ključno – samo tako so tuji učenci lahko uspešni v šoli in imajo enake možnosti za nadaljnji poklicni razvoj.

Tuji otroci se želijo naučiti slovenščine. Mi smo jim to dolžni omogočiti!

Trenutna ureditev ne omogoča, da bi se lahko tuji učenci dobro naučili slovenskega jezika in sledili pouku.

Sedanja ureditev: Tuji učenci se lahko k pouku vključijo brez znanja slovenščine. Pripadajo jim dodatne ure slovenščine, ki pa jih je premalo. Pouku v slovenščini ne zmorejo slediti, zato so pri nekaterih predmetih neocenjeni, a vseeno napredujejo v višji razred. Kakovost pouka in nivo znanja upadata, prihaja do vedno večjih napetosti v šolah.

To je treba spremeniti!

Predlagamo, da bi tuji otroci pred vključitvijo v osnovno šolo opravljali preizkus znanja slovenščine. Tisti, ki bi preizkus opravili, bi se lahko takoj vključili v redni program osnovne šole.

Otroci, ki preizkusa znanja slovenščine ne bi opravili, bi se vključili v enoletno pripravljalnico:

  • intenzivno učenje slovenskega jezika in kulture
  • učenci bi ohranili stik z vrstniki, saj bi lahko obiskovali predmete, kjer je znanje slovenščine manj pomembno (šport, likovna umetnost, glasbena umetnost, …)

Nova Slovenija je zakon, ki bi omogočal uvedbo pripravljalnic za učenje slovenščine, predlagala že dvakrat. Neuspešno.

Aktualna vlada pa sedaj želi sprejeti še zakon o uresničevanju kulturnih pravic narodov nekdanje SFRJ, po katerem bi se tuji otroci v naših šolah učili maternega, in ne slovenskega jezika.

Oddaj svoj podpis in jasno sporoči:

ZA slovenščino v naših šolah!