KANDIDATURA IN SKLEP PREDLAGATELJA

    SKLEP SPREJET

    OBRAZEC ZA KANDIDATURO V WORD OBLIKI

    Kandidature za organe stranke se vlagajo preko spletnega obrazca ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@nsi.si. Kandidature je potrebno  poslati najpozneje do ponedeljka, 16. novembra 2020, do 12. ure.