Prosimo vas, da vnesete podatke vašega predstavnika na 15. kongresu NSi, ki bo v soboto, 27. novembra 2021, v Rogatcu. Kongresna gradiva bodo predstavniki prejeli po elektronski pošti.

Po statutu je predstavnik predsednik občinskega odbora oz. v njegovi odsotnosti pooblaščeni predstavnik. V kolikor je predsednik predstavnik na kongresu že po kakšni drugi funkciji, izberite predstavnika občinskega odbora izmed vašega članstva.

    1. PREDSTAVNIK

    PODATKE VNESEL

    Kongres bo izveden pod pogoji PCT in v skladu z vsemi varnostnimi priporočili NIJZ. Prosimo, da se kongresa udeležijo zgolj zdrave osebe, ki v zadnjih 14 dneh niso kazale nobenih znakov morebitne okužbe s COVID-19. Udeleženci dogodka in organizatorji bodo ves čas trajanja dogodka vzdrževali priporočeno varnostno razdaljo ter skrbeli za higieno rok in razkuževanje prostorov. Vhod in izhod v dvorani bosta ločena. V dvorani bo zagotovljen sedežni red pri čemer bo medosebna razdalja sedežev 1,5 metra. Ves čas kongresa je potrebno nositi zaščitno masko.