MINISTRSTVO ZA DELO

SPODBUDE ZA ZELENA DELOVNA MESTA

Ministrstvo je v sodelovanju z drugimi deležniki pripravil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih oseb. S spodbudami se želi prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Delodajalci, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu za nedoločen čas, prejemali mesečno subvencijo v višini 340,00 evrov, ki se bo izplačevala največ 24 mesecev.