MINISTRSTVO ZA DELO

UREJANJE VDOVSKIH IN KMEČKIH POKOJNIN

Po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), se ureja tudi področje kmečkih in vdovskih pokojnin. Uvaja se izenačitev pravic t. i. drugih (individualnih) kmetov z združenimi kmeti, če so plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnov, ki so se štele za širši obseg pravic. S sprejetjem te spremembe, se končuje obdobje neenakosti in zapostavljanja tega dela prebivalstva.