MINISTRSTVO ZA DELO

NADOMESTILO PLAČE DELAVCEM NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO

Ministrstvo je v času epidemije znatno pomagalo zaposlenih, da so ohranili delovna mesta z nadomestilom plače vsem na začasnem čakanju na delo. Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.