MINISTRSTVO ZA DELO

DODATEK ZA STARŠE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PRVEM VALU

Ministrstvo za delo, je v času ministrovanja Janeza Ciglerja Kralja, znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek od 1. 7. 2021, povišalo na višino bruto minimalne plače mesečno torej na 1024,24 eurov. V obdobju do 30. 6. 2021, je bila višina 751,77 EUR bruto. Če eden od staršev ali druga oseba neguje in varuje dva ali več otrok, se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek poveča za 30 odstotkov.