Prosimo vas, da vnesete podatke vašega predstavnika na 16. kongresu NSi, ki bo v soboto, 15. OKTOBRA 2022, v Rogatcu. Kongresna gradiva bodo predstavniki prejeli po elektronski pošti.

Po statutu je predstavnik predsednik občinskega odbora oz. v njegovi odsotnosti pooblaščeni predstavnik. V kolikor je predsednik predstavnik na kongresu že po kakšni drugi funkciji, izberite predstavnika občinskega odbora izmed vašega članstva.

  1. PREDSTAVNIK

  2. PREDSTAVNIK

  3. PREDSTAVNIK

  4. PREDSTAVNIK

  5. PREDSTAVNIK

  PODATKE VNESEL