MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

IZBOLJŠANJE ČRPANJA EVROPSKIH SREDSTEV

Na področju črpanja evropskih sredstev v letu 2020 smo naredili velik korak naprej v primerjavi s preteklimi leti. Lani je bil namreč dosežen najvišji delež črpanja EU sredstev finančne perspektive 2014 – 2020 glede na načrtovana sredstva, in sicer 90%. Počrpanih je bilo 101,4 mio EUR EU sredstev od 112,5 mio EUR načrtovanih. Samo na področju evropske kohezijske politike je ta delež znašal kar 93%. V letu 2021 se bo trend črpanja EU sredstev še dodatno stopnjeval, saj načrtujemo kar dvakrat višjo realizacijo EU sredstev oz. v višini 217,4 mio EUR.