Dr. Vida Čadonič Špelič in dr. Alenka Šverc – ženski na najvišjih položajih v NSi

Na 6. redni seji 18. 12. 2020 smo v Ženski zvezi gostile političarki, ki že dve desetletji aktivno soustvarjata dogajanje v stranki.

Dr. Vida Čadonič Špelič, zadnjih 5 let direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto, pred tem generalna direktorica republiške uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gospa z »visokimi socialnimi kompetencami ter komunikacijskimi zmožnostmi« – nova podpredsednica NSi – se je spominjala dogodkov izpred tridesetih let, ko smo Slovenci na plebiscitu izrazili nedvoumno voljo po lastni državi. Med drugim je dejala: »Vrednota je imeti svojo domovino, državo. Osamosvojitev je bila izmoljena in dana, da bi bili kristjani enakovredni z drugimi. Poklicani smo aktivno delovati v politiki, ker nas država potrebuje.«

Doktorica teoloških znanosti Alenka Šverc je na Teološki fakulteti predavala didaktiko in didaktiko religijskega pouka, sedaj pa je delno zaposlena na zavodu Antona Martina Slomška Maribor, delno pa na Ministrstvu za delo, družino, soc. zadeve in enake možnosti kot svetovalka v kabinetu ministra Janeza Ciglerja Kralja.

Dr. Alenka Šverc je od decembra 2020 predsednica Sveta stranke, ki je odločevalski organ  v večinsko moški zasedbi. Spregovorila je o svojih pričakovanjih in prioritetah dela v Svetu, v nadaljevanju pa predstavila svoje delo na Ministrstvu, kjer skrbi za evropske projekte v zvezi z domovi starejših občanov, medgeneracijskimi centri, poslancem in županom predstavlja vizijo investicij in finančne perspektive …

Obema smo izrazile podporo in zaželele uspešno delo.

Na omenjeni seji je predsednica ŽZ NSi predstavila Resolucijo EEP Women 2020 s ključnimi poudarki: skrb za zdravje, preprečevanje domačega in spolnega nasilja, okrevanje družbe in gospodarstva ter spolno uravnoteženje zaposlovanja v času epidemije.

 

Zapisala Nadja Ušaj Pregeljc, predsednica ŽZ NSi