NSi sem se pridružila zaradi zavzemanja za tradicijo ter pozitivne energije, ki sem jo začutila med ljudmi v stranki.