Entries by Lucija Bosevski

ZELENA ZVEZA NSi: VAROVANJE OKOLJA MORA OSTATI PRIORITETA

Objavljamo stališče Zelene zveze NSi, ob obravnavi predlogov zakonov o varstvu okolja in noveliranega zakona o kmetijstvu. Zelena zveza NSi se aktivno vključuje k oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) s temeljnim ciljem ohranjanja okolja vsaj v takšni obliki kot je v obstoječem stanju […]

ZELENA ZVEZA NSi: OHRANJANJE OKOLJA NAJ BO NA PRVEM MESTU

Zelena zveza NSi se aktivno vključuje k oblikovanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu ter predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) s temeljnim ciljem ohranjanja okolja vsaj v takšni obliki kot je v obstoječem stanju ter preprečevanja poslabšanja. V Novi Sloveniji smo velik poudarek namenili ureditvi sistema ravnanja z odpadki (kavcijski sistem […]